بخش پویا : رقابت میان سازمان های پروژه محور

این بخش متعلق به شرکتها و سازمانهایی است که حداقل اقدام به مستند سازی و تصویر برداری از یک پروژه خود نموده و آمادگی حضور در مسابقه به واسطه آن را دارند. حضور در این بخش با موضوع آزاد می باشد. آثار ارسالی باید با موضوع معرفی پروژه از جوانب مختلفی مانند روند پیشرفت، بیان محصول، معرفی تکنیکهای اجراء باشد.

شما در این بخش می توانید آثار خود را در ۳ بخش عکس، فیلمهای کوتاه و انیمیشن به ثبت برسانید.

ثبت اثر در بخش پویا

شبکه اعضاء و حامیان مسابقه

 بعنوان نماینده از طرف انجمن بین المللی مدیریت پروژه IPMA و انجمن مدیریت پروژه ایران Iran PMA  از سازمان های پروژه محور، علاقمندان به عکاسی و فعالان پروژه دعوت می نماییم تا به این جشنواره بپیوندند و نقشی فعال در مستندسازی پروژه ها ایفا نمایند.