بخش ثابت : رقابت همگانی در عکاسی از پروژه

شرکت در این بخش از مسابقه برای عموم علاقمندان فراهم بوده و فرصت مغتنمی را در اختیار "همگان" قرار میدهد تا بدون هیچ محدودیتی در انتخاب ابزار و سطح دانش عکاسی ، نوع پروژهای موضوع عکاسی، جنسیت، سن، ملیت و اعتقادات شخصی به ارائه توانمندی و نوع نگاه خود از پروژههای پیرامونی از دریچه دوربین پرداخته و با تکیه بر هنرعکاسی به رقابت در خلق و ارائه تصاویر ناب مبادرت ورزد. 

در این بخش عکسها در ۳ موضوع قابل ارائه می باشند موضوعاتی عبارتند از :  توسعه پایدار –  پیشرفت پروژه  –  موضوع آزاد

ثبت اثر در بخش ثابت

شبکه اعضاء و حامیان مسابقه

 بعنوان نماینده از طرف انجمن بین المللی مدیریت پروژه IPMA و انجمن مدیریت پروژه ایران Iran PMA  از سازمان های پروژه محور، علاقمندان به عکاسی و فعالان پروژه دعوت می نماییم تا به این جشنواره بپیوندند و نقشی فعال در مستندسازی پروژه ها ایفا نمایند.